15.00
Nước: Rumani
36 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 04/07/2008 04:29 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/12/2017 21:51 bởi hongha83
Ion Miloș (1930-2015) là nhà thơ sinh tại Sutjeska, Serbi trong một gia đình bố mẹ là người Rumani. Ông học triết tại Đại học Belgrade và bảo vệ luận văn tiến sĩ tại Sorbonne. Ông làm việc như một nhà ngôn ngữ học. Ông đã sống ở Thuỵ Điển trước năm 1964. Milos đã viết 16 tập thơ bằng tiếng Rumani, bốn tập thơ bằng tiếng Serbi và bốn tập thơ bằng tiếng Thuỵ Điển. Ngoài ra ông còn là dịch giả dịch các tác phẩm từ các nền văn học Rumani, Pháp, Serbi, Sloven ra tiếng Thuỵ Điển. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng thi ca và dịch thuật.