Đừng nói với người mù
Những gì thuộc về ánh sáng
Họ có thể nhìn thấy
Và có thể đánh mất
Hình ảnh cuộc đời này!

Đừng nói với người điếc
Những gì thuộc về âm nhạc
Họ có thể nghe thấy
Nhưng rồi sẽ đánh mất đi
Âm thanh của cuộc đời này!

Đừng nói với thánh thần
Về cái gọi là từ do
Để thánh thần có thể tin anh
Rằng họ đang được tự do bay lượn!

Đừng nói với những người đã chết
Về sự tái sinh của cuộc đời này
Để họ có thể tin anh
Đợi chờ sự siêu thoát!

Chỉ có thánh thần và những người đã chết
Tin vào những điều anh nói mà thôi.


Nguồn: 75 bài thơ tình tuyệt bút România, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)