Chưa có đánh giá nào
Nước: Rumani
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ion Miloș (36 bài)
- Marin Sorescu (3 bài)
- Victor Tulbure (1 bài)
- Agi Mishol (1 bài)
- Stefan Dumitrescu (3 bài)
Tạo ngày 09/11/2008 02:21 bởi hongha83
Nichita Stănescu (1933-1983) là nhà thơ Rumani nổi tiếng, sinh ở Ploieşti và mất ở Bucharest. Thuộc thế hệ các nhà thơ Alexandru, Ana Blandiana, Constanta Buzea. Thơ được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới trong đó có tiếng Việt.

Nguồn:
1. Vết máu biết nói (thơ dịch Rumani)/ NXB Hội Nhà Văn, 2002.
2. 75 bài thơ tình tuyệt bút România/ NXB Văn Học, 2005.