Chưa có đánh giá nào
Nước: Rumani
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Agi Mishol (1 bài)
- Marin Sorescu (3 bài)
- Nichita Stănescu (3 bài)
- Ion Miloș (36 bài)
- Victor Tulbure (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/11/2021 16:56 bởi hongha83
Stefan Dumitrescu (1950-) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nhà triết học Rumani. Ông sinh ở Valea Mare. Tốt nghiệp khoa Triết học, Đại học Bucharest năm 1973. Chủ tịch Hiệp hội Tương lai học Rumani.