Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Charles Harpur

1813-1868, Australia
2 bài thơ, 569 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/12/2015 05:38

Dorothy Porter

1954-?, Australia
2 bài thơ, 1271 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/09/2008 00:19

Geoffrey Lehmann

1940-?, Australia
1 bài thơ, 131 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/10/2018 15:04

Gwen Harwood

1920-1995, Australia
2 bài thơ, 194 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2018 07:12

James McAuley

1917-1976, Australia
3 bài thơ, 1181 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 19:41

John Shaw Neilson

1872-1942, Australia
1 bài thơ, 1146 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 22:09

Judith Wright

1915-2000, Australia
2 bài thơ, 1256 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 23:34

Peter Boyle

?-?, Australia
1 bài thơ, 394 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 16:04

Rosemary Dobson (Rosemary de Brissac Dobson)

1920-2012, Australia
1 bài thơ, 129 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/10/2018 11:14

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]