Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Charles Harpur

1813-1868, Australia
2 bài thơ, 764 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/12/2015 05:38

Dorothy Porter

1954-?, Australia
2 bài thơ, 1481 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 00:19

Geoffrey Lehmann

1940-?, Australia
1 bài thơ, 354 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/10/2018 15:04

Gwen Harwood

1920-1995, Australia
2 bài thơ, 351 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2018 07:12

James McAuley

1917-1976, Australia
3 bài thơ, 1368 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 19:41

John Shaw Neilson

1872-1942, Australia
1 bài thơ, 1300 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 22:09

Judith Wright

1915-2000, Australia
2 bài thơ, 1430 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/11/2008 23:34

Peter Boyle

?-?, Australia
1 bài thơ, 608 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:04

Rosemary Dobson (Rosemary de Brissac Dobson)

1920-2012, Australia
1 bài thơ, 298 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/10/2018 11:14

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]