Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Charles Harpur

1813-1868, Australia
2 bài thơ, 1384 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/12/2015 05:38

Dorothy Porter

1954-?, Australia
2 bài thơ, 2086 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/09/2008 00:19

Geoffrey Lehmann

1940-?, Australia
1 bài thơ, 981 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/10/2018 15:04

Gwen Harwood

1920-1995, Australia
2 bài thơ, 896 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2018 07:12

James McAuley

1917-1976, Australia
3 bài thơ, 1998 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 19:41

John Shaw Neilson

1872-1942, Australia
1 bài thơ, 1816 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 22:09

Judith Wright

1915-2000, Australia
4 bài thơ, 2447 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/11/2008 23:34

Mike Chapman - Michael Donald Chapman

1947-?, Australia
4 bài thơ, 847 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/04/2023 20:56

Mike Stock - Michael Stock

1951-?, Australia
1 bài thơ, 623 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/03/2023 18:37

Peter Boyle

?-?, Australia
1 bài thơ, 1112 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:04

Trang trong tổng số 2 trang (12 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối