Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Judith Wright (4 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)
- Rosemary Dobson (1 bài)
- Ray Mathew (1 bài)
- Geoffrey Lehmann (1 bài)
Tạo ngày 18/11/2008 19:41 bởi hongha83
James McAuley (1917, Lakemba - 1976, Hobart) là nhà thơ, nhà báo, nhà viết lý luận văn học, viện sĩ người Úc. Tác phẩm của ông phong phú, bao gồm thơ, văn, dịch thuật, tiêu biểu như: Những sự ngạc nhiên của Mặt trời (thơ, 1969), Tuyển tập thơ 1936-1970 (1971), Tiếng nhạc muộn trong đêm (thơ, 1976), Tu từ học trong thi ca Úc (văn, 1978), Bài ca của các bài ca (dịch, 1966).