Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mike Chapman (4 bài)
- Ray Mathew (1 bài)
- Dorothy Porter (2 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)
- Rosemary Dobson (1 bài)
Tạo ngày 17/10/2018 15:04 bởi hongha83
Geoffrey Lehmann (1940-) là nhà thơ Australia, nhà văn viết cho thiếu nhi và là luật sư thuế. Lehmann lớn lên ở McMahon’s Point, Sydney, và theo học trường Shore ở North Sydney. Ông tốt nghiệp ngành luật và nghệ thuật tại Đại học Sydney năm 1960 và 1963. Năm 1961, ông đã chứng minh trong một bài báo của sinh viên rằng sinh viên Robert Hughes đã xuất bản thơ đạo văn của Terence Tiller và những người khác, và một bản vẽ của Leonard Baskin. Lehmann là nhà thơ đầu tiên của Australia được nhà xuất bản Faber & Faber ở London (Anh) phát hành thơ. Ông đã nhận được Giải thưởng Văn học của Thủ tướng năm 2015 về thi ca.

Tác phẩm:
- Thơ chọn lọc (Collected Poems, 1997)
- Thơ 1957-2013 (Poems, 2014)