Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- John Shaw Neilson (1 bài)
- Judith Wright (4 bài)
- James McAuley (3 bài)
- Rosemary Dobson (1 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/12/2015 05:38 bởi tôn tiền tử
Charles Harpur (1813-1868) là một nhà thơ Úc, sinh tại Windsor, New South Wales. Ông trải qua các công việc làm nông trại, chăn nuôi, khai thác vàng... Ông là nhà phê bình, nhà văn, nhà viết bi kịch, sử thi, là nhà thơ khá thành công ở Úc. Ông đã chịu nhiều ảnh hưởng ở Shakespeare ngay từ thuở nhỏ. Thơ ông được xuất bản từ năm 1853.