Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- James McAuley (3 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)
- Rosemary Dobson (1 bài)
- Ray Mathew (1 bài)
- Geoffrey Lehmann (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (2 bài)
Tạo ngày 16/11/2008 23:34 bởi hongha83
Judith Wright (1915-2000) nữ thi sĩ nổi tiếng của Úc, chào đời trong một tộc họ có trang trại ở sâu trong khu vực nông nghiệp trù mật Armidale, New England, của bang New South Wales. Bà tốt nghiệp cử nhân ngữ văn đại học Sydney, với nghề nghiệp sinh sống là nghiên cứu, thư ký đại học, thống kê học, biên tập (phụ tá biên tập cho Clem Christesen ở tập san văn chương Meanjin).

Judith Wright đến với thơ rất sớm, có lược bỏ đi giai thoại về bài thơ đầu tiên ở tuổi lên sáu (cho mẹ đang lâm trọng bệnh) thì các nhà nghiên cứu văn học giai đoạn không thể nào gạt qua những bài thơ thời vào nội trú ở Trường Nữ Học New England năm 14 tuổi của cô thiếu nữ Judith, ấy là những bài thơ đã mở đường vào tập thơ đầu tay The Moving Image ( Hình ảnh di động), xuất bản vào năm 1946. Nhà thơ Chris Wallace-Crabbe…