Mọi âm mưu cản em từ bạn lòng-
ngay cả với tình yêu em ước mong,
để cho anh giấu mặt và tên tuổi
chỉ sống thuần phụ nữ với đàn ông.

Đàn ông mang khí giới chống địch tình -
và họ đều là những kẻ rất tinh,
biết thế giới âm thanh mà ổn định
bị nuốt ngay bởi đôi mắt những người tình.

Mọi thứ âm mưu ngay giữa chúng mình -
thậm chí dù đó là em với anh,
người cai quản đôi ta, rồi cũng bỏ,
thúc đẩy nhau về cõi chết em anh.

Không chờ đến những con ma bốc lửa
chúng mình rồi sẽ thành một như xưa.
Cho đến lúc, bị bẻ đôi lưỡi kiếm
thế giới quay về đất đá ngàn xưa