Ngày mặt trăng phủ bóng trắng ngà
dâng lên từ phía ngọn đồi xa
nơi cội lê già nghiêng trong bão
mỗi độ xuân về vẫn nở hoa.

Đàn bà tin tưởng ở trăng ngà
vạt trăng này em giữ thiết tha
không trắng nhưng vẫn hơn ả nguyệt
hoa của ai tuổi tác cũng già

Vì thế nên em thích mang về
cho nhà đầy những cánh hoa lê
dẫu hoa biểu hiện nhiều bướng bỉnh
để trái không hề được sinh ra.