Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rosemary Dobson (1 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)
- Geoffrey Lehmann (1 bài)
- James McAuley (3 bài)
- Judith Wright (4 bài)
Tạo ngày 01/09/2021 10:58 bởi hongha83
Ray Mathew (1929-2002) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Australia. Ông sinh ở Sidney, Australia và mất ở New York, Mỹ.