Chưa có đánh giá nào
Nước: Australia
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Geoffrey Lehmann (1 bài)
- Ray Mathew (1 bài)
- Rosemary Dobson (1 bài)
- Gwen Harwood (2 bài)
- James McAuley (3 bài)
Tạo ngày 11/09/2008 00:19 bởi hongha83
Dorothy Porter sinh năm 1954 sinh tại Sidney và hiện sống tại Melbourne (Úc). Bà là tác giả của sáu tuyển thơ, hai tiểu thuyết và ba truyện thơ. Bà nhận nhiều giải thưởng văn học của Úc.

Nguồn:
1. Báo Văn nghệ số 37 (13-9-2008)
2. http://www.austlit.com/a/porter-d/index.html