Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]

Aaro Antti Hellaakoski

64.17
1893-1952, Phần Lan
2 bài thơ, 4588 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/06/2008 23:41

Eino Leino

1878-1926, Phần Lan
4 bài thơ, 1275 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/06/2008 23:42

Johan Ludvig Runeberg

1804-1877, Phần Lan
1 bài thơ, 1125 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/04/2010 23:21

Kaarlo Sarkia

1902-1945, Phần Lan
1 bài thơ, 1138 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/06/2008 23:41

Kari Aropunro

1940-?, Phần Lan
1 bài thơ, 1094 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2008 11:12

Otto Manninen

1872-1950, Phần Lan
2 bài thơ, 1194 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/06/2008 23:40

Pentti Saarikoski

1937-1983, Phần Lan
10 bài thơ, 1376 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2008 00:30

Väinö Antero Kirstinä

1936-2007, Phần Lan
8 bài thơ, 1230 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/06/2008 11:11

Yrjö Olavi Jylhä

1903-1956, Phần Lan
1 bài thơ, 1213 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/06/2008 08:07

Trang trong tổng số 1 trang (9 tác giả)
[1]