Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1304 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ thử nghiệm - Hansy (Poet Hansy gửi Hôm qua 13:41)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

317 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 16 (Poet Hansy gửi Hôm qua 13:40)

Dịch thơ

172 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ nhờ dịch (NhiênDayToy gửi 05/01/2020 13:24)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)