Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1296 chủ đề
Bài mới nhất: Thác ghềnh (Death Violinist gửi Hôm nay 12:02)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

314 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật - Hansy - Tập 15 (Hansy gửi Hôm nay 12:53)

Dịch thơ

172 chủ đề
Bài mới nhất: Bình ngô đại cáo (khkt gửi 16/05/2019 15:58)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)