Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1283 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Nguyễn Thành Sáng - Tập 5 (N.T.S gửi Hôm nay 11:38)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

310 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 17 (Poet Hansy gửi Hôm qua 15:00)

Dịch thơ

172 chủ đề
Bài mới nhất: Nhờ dịch thơ Anh - Pháp [Origins] "Roses Are Red" (ngoen gửi 28/05/2020 18:54)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)