Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

309 chủ đề
Bài mới nhất: Quán thơ N-H/2 (Bào Như Hồ 1934 gửi Hôm kia 08:18)

Dịch thơ

174 chủ đề
Bài mới nhất: Dtdt Với Thơ Dịch ... (dtdt gửi 07/01/2021 10:38)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 27/01/2017 07:30)