Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1284 chủ đề
Bài mới nhất: Tranh thơ - Hansy - Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm qua 23:56)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

310 chủ đề
Bài mới nhất: Tình mật duyên đường (Poet Hansy gửi Hôm qua 23:53)

Dịch thơ

175 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ tiếng Pháp (Minh Sơn Lê gửi Hôm qua 15:29)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ dịch (Minh Sơn Lê gửi 08/06/2021 18:52)