Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1284 chủ đề
Bài mới nhất: Tranh thơ - Hansy - Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm nay 23:39)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

310 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 17 (Poet Hansy gửi Hôm nay 23:44)

Dịch thơ

175 chủ đề
Bài mới nhất: Dịch thơ bài Chiều ngoại ô Matxcova của Nga (Minh Sơn Lê gửi 10/04/2021 18:14)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)