Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1284 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Tình trên Net – Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm nay 18:46)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

310 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 17 (Poet Hansy gửi Hôm nay 18:47)

Dịch thơ

175 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ tiếng Pháp (Minh Sơn Lê gửi 14/06/2021 19:10)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ dịch (Minh Sơn Lê gửi 07/06/2021 18:52)