Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1298 chủ đề
Bài mới nhất: Nhịp thời gian-Tập 5 (Thi Hoàng gửi Hôm kia 21:25)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

313 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 18 (Poet Hansy gửi 20/09/2022 17:57)

Dịch thơ

179 chủ đề
Bài mới nhất: Sue - Forevermore (trích) (An Tư gửi 25/08/2022 10:37)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ dịch (Minh Sơn Lê gửi 07/06/2021 18:52)