Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1314 chủ đề
Bài mới nhất: Tranh thơ - Hansy - Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm qua 21:25)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

313 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 18 (Poet Hansy gửi Hôm qua 21:25)

Dịch thơ

184 chủ đề
Bài mới nhất: [Dịch tiếng Anh] Em (II) - Lưu Quang Vũ (Thanh Hoàng gửi 01/10/2023 22:50)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rasul Gamzatov (Vô Danh gửi 10/09/2023 01:13)