Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1294 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Tình trên Net – Tập 2 (Poet Hansy gửi Hôm nay 10:07)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

312 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 18 (Poet Hansy gửi Hôm nay 10:07)

Dịch thơ

178 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Louise Gluck (Vũ Ngọc Đan Linh gửi 17/04/2022 12:33)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ dịch (Minh Sơn Lê gửi 07/06/2021 18:52)