Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1297 chủ đề
Bài mới nhất: Lục lăng bảy màu (Lõi táo cắn dở gửi Hôm nay 11:00)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

316 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 16 (Hansy gửi Hôm nay 11:28)

Dịch thơ

172 chủ đề
Bài mới nhất: Đối tửu (khkt gửi 21/05/2019 07:37)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)