Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1287 chủ đề
Bài mới nhất: Tranh thơ - Hansy - Tập 1 (Poet Hansy gửi Hôm qua 21:14)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

311 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật – Hansy – Tập 17 (Poet Hansy gửi Hôm qua 18:58)

Dịch thơ

177 chủ đề
Bài mới nhất: Mọi người dịch giùm em bài thơ này với ạ (kim thố ty gửi 20/09/2021 10:32)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ dịch (Minh Sơn Lê gửi 07/06/2021 18:52)