Cùng nhau tham gia

Thơ thành viên - Thơ mới

1293 chủ đề
Bài mới nhất: Lephong626 (htcmb gửi Hôm nay 17:39)

Thơ thành viên - Thơ tập cổ

313 chủ đề
Bài mới nhất: Đường Luật - Hansy - Tập 15 (Hansy gửi Hôm nay 18:10)

Dịch thơ

171 chủ đề
Bài mới nhất: Đối tửu (khkt gửi 16/01/2019 15:50)

Thơ nước ngoài chưa có nguyên tác

Xin gửi những bài thơ nước ngoài chưa có nguyên tác tại đây
28 chủ đề
Bài mới nhất: Thơ Rudyard Kipling(1865-1936) (Nhâm Tỵ gửi 26/01/2017 07:30)