Rẳp phông d’ú khau phja

Noọng t’ằng chái khửn khau pặt hâng pi
Mảu phông mà, d’ú t’jẻo phja rẳp tét
Slăm cử chứ t’ổng phjêng slương sljết
Ăn ứ ún em đạ wén p’ửa eng hây

Mảu phông phông mà, đông bjoóc khang đây*
Phong lan khao, bjoóc mai rủng phjức
Rôi slăm châư cử phồm thư ăn chứ
T’ổng phjêng ơi, na nắc p’ận nò

Hây rẳp phông mà, d’ú khau phja
Mì tjểng pháo moòng nằn t’ồng p’ửa ỷ
Nắm lèo bại p’ửa pây thâng dủa
Sle ngầư ngoòng chẩu vạ tươn thâng

Hây rẳp phông d’ủ t’ỷ mấư mường slung
Wạ tjểng sli slâư slang xảng khuổi
Tjểng đàn thin cử moòng nắt níu
Hây chay mạy phông rjèo ngoòng ước Lùng Hồ

Phông này đây mjảc d’ưởng mảu p’jòi
Nhoòng hây pjến đin tả đai p’ần nà rẩy
Hắp mương, phai toỏn t’àng nặm cải
Tái mà thâng bại t’ổng mường slung

Rôi mảu phông đây quả khau luông
Nà rẩy tó khửn hênh p’ần tjểng xướng
Hây tó gò căn p’ần bản mấư
Tjếng boong eng nhộn ún rườn tường

Mảu phông mà, khau têm d’ai hom
Tha wằn đeng rủng mần lạ tỉu
Tjểng then bân hăn xắc xăn lai quả
Tjẹo pích bjoóc phông rủng roàng khay

Hây xướng them noọng ới, rẳp phông mà
T’ỷ mường slung vận đang tối mấư
Dằng lẩp mừa d’ương rườn p’ẳng nả
Slim ky phông thư mại d’ú khau phja.

(Dịch sang tiếng Tày)


* Từ Tày mới do Triệu Lam Châu đề xuất:
Mùa xuân: Mảu phông (Mùa nở… hoa)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)