Chưa có đánh giá nào
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Andrew Motion (1 bài)
- Gordon Sumner (1 bài)
- Graham Russell (2 bài)
- Mark Taylor (1 bài)
- Elton John (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 02/05/2023 16:07 bởi hongha83
Donald James Ashley (13/8/1956 - 19/10/2014) là nhà soạn nhạc kiêm tay trống nổi tiếng người Hồng Kông gốc Anh.