Thi Viện mới được nâng cấp thêm tính năng cho phép một bài thơ có thể thuộc nhiều tác giả đồng thời. Tính năng này hữu ích trong một số trường hợp:
- Một số bài thơ hiện chưa thể phân định được tác giả đúng trong một vài tác giả theo các tài liệu khác nhau.
- Một bài thơ có thể đồng thời được hai hoặc vài tác giả cùng nhau sáng tác chung.

Tính năng mới này sẽ cho phép người dùng tra cứu và tìm kiếm các tác phẩm một cách thuận tiện hơn.

Đã được xem 119 lần, đăng bởi Admin vào 11/03/2024 18:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 11/03/2024 20:29