Tên bài thơ: Ngày hôm qua đâu rồi
Tác giả: Bế Kiến Quốc
Gửi bởi Lnnp7A1ltv
Ngày gửi: 24/06/2024 20:20
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: trùng: https://www.thivien.net/B...em-D_YhRNbmPo65hl-Zqa8N1wEm cầm tờ lịch cũ:
- Ngày hôm qua đâu rồi?
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em, bố cười.

- Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi
Đợi đến ngày toả hương.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong.

- Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.


Nguồn:
[Thông tin ẩn]

(Bài viết được gửi tự động)