Đồng đất chiêm mùa luôn tất bật
Nhiều khi quên cả ánh trăng vàng
Quên cánh cò sa khi ráng thắp
Làn mây lơ lửng lúc chiều sang

Nhiều khi quên cả em bên cạnh
Cơm áo lo toan suốt tối ngày
Anh đã quên đi niềm kiêu hãnh
Em là ngọc quý giữa lòng tay...

Mùa xuân đem đến bao màu nhiệm
Đánh thức cho lòng những ước ao
Ngoảnh lại ngắm làng làng thật đẹp
Vầng trăng như mộng mắt như sao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]