Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
Tạo ngày 17/12/2007 17:55 bởi Vanachi
Thi Nghi Sinh 施宜生 tự Minh Vọng 明望, người Thiệu Vũ 邵武 đời Tống, Kim.