Trên trang chủ của Thi Viện mới được bổ sung mục Kỷ niệm ngày sinh, mất, hiển thị những tác giả có ngày sinh hoặc ngày mất trùng với ngày hiện tại, hoặc sau một ngày. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng 1/5 số các tác giả trong CSDL có thông tin về ngày sinh hoặc ngày mất, rất nhiều tác giả còn lại đang còn thiếu thông tin (đặc biệt là các tác giả cổ đại và trung đại) và sẽ được bổ sung khi có điều kiện.

Đã được xem 156 lần, đăng bởi Admin vào 21/02/2024 17:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/02/2024 17:49