Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 17:50

Hành niên nay đã được năm mươi,
Mỗi việc lâu nay mỗi lạ đời.
Ngược nước đi thuyền ai cũng ghét,
Giương gàu tát bể chúng thêm cười.
Nghe bàn danh lợi càng long óc,
Thấy giả văn minh lại hổ ngươi.
Lẫn bẫn rồi đây lên thượng thọ,
Đề làm con mọt phá cơm chơi.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925