Ru em giấc ngủ canh tà
Lời ru nâng đỡ em qua thác ghềnh
Qua cơn vật vã bệnh tình
Em như thuyền nhỏ lênh đênh biển cồn…

Ru em giấc ngủ hoàng hôn
Lời ru vá víu cánh buồm tả tơi
Em mơ chi, thoáng nụ cười
Như bình minh đựng mặt trời trong sương

Bão bùng giờ đã tan cơn
Em như chiếc lá đang còn dạt trôi
Lặng bên giường bệnh anh ngồi
Yêu thương lắng lại thành lời anh ru