Nhặt tiếng ru chiều bên núi lạ
Tình em mưa nắng đã xanh mùa
Hoa sim nở tím trên đầu võng
Ai khóc tình ai mấy dặm hoài

Nhớ mẹ - ngày thưa niềm hạnh phúc
Mái nghèo nên ướt sũng lời ru
Ru con tủi nhục vòng cơm áo
Ru nỗi đời qua khúc mịt mù

Chút phận người treo trên dốc ngược
Lòng em - lòng mẹ đẫm mù sương
Gieo neo thiên chức bên bờ mộng
Níu bóng mà ca khúc đoạn trường

Nhặt khúc ru chiều bên núi lạ
Hồn tôi chết điếng một mùa thơ
Đưa tay sờ vết thương ngày cũ
Lát cắt còn đau buốt tận giờ...


Nguồn: H. Man, Trong miệt mài tôi quên (thơ), NXB Văn học, 2014