15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 19/03/2014 09:15 bởi hongha83
Chử Văn Long (1942-) là nhà thơ hiện đại Việt Nam. Ông quê ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Tác phẩm:
- Nguồn yêu thương (1976)
- Tán bàng xanh góc phố (1958)
- Lời ca từ đất (1988)
- Bông hồng bỏ quên (1991)
- Ru những trăm năm (1996)