Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 11:32

Sớm nay gió bấc lồng lộng thổi
Đám mây tả tơi như áo rách thay mùa
Đáng lẽ phải nghĩ về bếp lửa hồng
Ríu rít trẻ chơi quanh mùi bỏng rang thơm nổ...
Tôi lại nghĩ đến khoảng rỗng đất trời
Bầy ong không rời tổ
Đông kịt như đàn ruồi
Đang ăn hết mật mình để chết!


Nguồn: Đẹp và buồn (thơ), Chử Văn Long, NXB Hội nhà văn, 2008