Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 14:19

Một thời người ta nói
Trái đất hết buồn
Con người không còn bi kịch nữa
Tôi đã thật lòng tin
Niềm tin trắng trong như lụa
Tôi đem may áo hạnh phúc cho mình
Qua tấm áo suốt một đời gìn giữ
Mới hay rằng hạnh phúc quá mong manh!


Nguồn: Đẹp và buồn (thơ), Chử Văn Long, NXB Hội nhà văn, 2008