Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2020 14:11

Thơ và mộng và thơ và buồn bã
Và mông lung ý nghĩ tuôn trào
Xin ghi lại tháng ngày đang sống
Gửi theo lòng cùng chuyện tào lao:

Chỉ buồn cười, có nhà thơ quá tỉnh
Đi viết ngợi ca Bùi Giáng thơ điên
Tiếc ông không còn hôm nay để đọc
Để mỉm cười cảm tạ những huyên thuyên...

Bao cuộc chơi thơ nháo nhào bậm trợn
Thơ mang giấc mơ
                         hình chiếc thớt với dao phay
Thơ thèm chồng, cả thơ giao hợp...
Mai mốt còn thêm thơ gì mới nữa đây?

Thứ lý luận hoả mù được phen đắc sách
Đang tung ra mù mịt khắp thi đàn
Tôi yếu phổi tìm phương nao để thở
Buồn cho thơ cùng kiếp sống lang thang!


Nguồn: Đẹp và buồn (thơ), Chử Văn Long, NXB Hội nhà văn, 2008