53.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
27 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 19/03/2014 09:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 31/03/2020 12:15 bởi Vanachi
Chử Văn Long (1942-) là nhà thơ hiện đại Việt Nam. Ông quê ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Tác phẩm:
- Nguồn yêu thương (1976)
- Tán bàng xanh góc phố (1958)
- Lời ca từ đất (1988)
- Bông hồng bỏ quên (1991)
- Ru những trăm năm (1996)
- Đẹp và buồn (2008)