Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2020 11:40

Ngẫu nhiên trên màn ảnh nhỏ tôi gặp ngài
tổng thống nước Pháp đang đọc diễn từ với giọng điệu mê say...
Ngài phát biểu trước quốc hội Mỹ, sao phải hạ mình đến thế?
Nên hiểu về nước Pháp thế nào đây?
Người tiền nhiệm trước ngài vừa phản đối chiến tranh I rắc
Còn ngài thì ôm hôn và xiết chặt bàn tay...

Hình như ai cũng mê nước Mỹ, ai cũng sợ nước Mỹ
Thế giới mới đảo điên, điên đảo thế này?

Nếu không phải hãy cho tôi xin lỗi
Những người đứng được ngoài vòng nước Mỹ vần xoay


Nguồn: Đẹp và buồn (thơ), Chử Văn Long, NXB Hội nhà văn, 2008