Một người chờ dợi
yêu đương

Tiếng chuông nơi xa
hoà âm

Người ấy đợi chờ
vô vọng

Mọi cửa đều đóng
bí mật kín bưng

Người đàn ông khóc
người yêu của anh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)