Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Phan Thị Thanh Nhàn (79 bài)
- Vương Trọng (124 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 30/06/2024 21:08 bởi hongha83
Dương Kim Quới sinh ngày 20/5/1943 ở Sóc Trăng, nhà giáo và nhà thơ Công giáo, tên thánh là Phê-rô, bút danh là Petrus. Năm 1954-1958, dạy ở Tiểu chủng viện Nam Vang và Sóc Trăng, giáo phận Cần Thơ. Năm 1958-1974, học và dạy trong hệ thống trường Dòng Lasan Việt Nam. Năm 1984-2008, tham gia giảng dạy tại Đại chủng viện Xuân Lộc và một số dòng tu tại các giáo phận Xuân Lộc, Sài Gòn và Nha Trang. Năm 1989-2006, dạy học Trường THPT DL Văn Hiến, Long Khánh. Năm 1968-2010 dạy sáng tác thơ tại các trường Lasan, một số nhà dòng và giáo xứ. Thơ đã được in thành sách và đăng trên một số tạp chí Công giáo Việt Nam.