15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 17:51

Ngồi buồn càng nghĩ lại càng ghê,
Tuổi đã năm mươi cứ lớp B.
Tuy ở học đường không giá trọng,
Nhưng nơi chính giới có tên đề.
Lưu ngôn mặc kẻ đàn ti tí,
Cao ngoạ đây ta ngáy khẻ khè.
Mong đợi ngày kia thầy sát hạch,
Phải cho lên lớp quấy cho về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]