Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ái ân nồng mặn

Thơ thành viên » Poet Hansy » Đường luật A
0 bình luận, 24 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 12:14

Bác

Thơ thành viên » Trầm Tịch Di
0 bình luận, 50 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 02:14

Cõi hoàng trầm

Thơ thành viên » Lê Khánh Tâm » Khối lập phương đen/trắng
0 bình luận, 24 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 17:25

Đàn ông đểu lắm

Thơ thành viên » Nguyễn Hàn Chung
0 bình luận, 30 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 09:32

Đức hy sinh của một ông chồng

Thơ thành viên » Nguyễn Hàn Chung
0 bình luận, 25 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 09:40

Giữa biển bàng hoàng bao ánh mắt

Thơ thành viên » Đinh Tú Anh
0 bình luận, 33 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 08:10

Hạ ở đâu hay đã chết trong lòng!

Thơ thành viên » Lê Khánh Tâm » Khối lập phương đen/trắng
0 bình luận, 17 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 17:20

Hộp nhạc đen

Thơ thành viên » Lê Khánh Tâm » Khối lập phương đen/trắng
0 bình luận, 20 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 17:42

Mạ quán

Thơ thành viên » Nguyễn Hàn Chung
0 bình luận, 25 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 09:37

Mắc mớ gì mắc mớ, x ơi!

Thơ thành viên » Nguyễn Hàn Chung
0 bình luận, 25 lượt xem, 0 người thích
Gửi ngày Hôm nay 09:44

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối