Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 19/04/2020 15:33 bởi tôn tiền tử
Hồ Huệ Trai 胡惠齋 người Bình Giang đời Nam Tống, nay thuộc Giang Châu, Giang Tô, là con gái của Hồ Nguyên Công 胡元功, vợ của thượng thư Hoàng Do 黄由 (1150-?). Bà giỏi thư pháp, tinh thông âm nhạc. Tác phẩm nay còn 2 bài từ.