14.00
64 bài thơ
Tạo ngày 21/10/2009 07:26 bởi karizebato, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 23/11/2009 17:57 bởi karizebato
Nguồn: 傘沱韻文, Khối tình con, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Quyển thứ hai, in lần thứ hai 1918, bán tại hiệu Thuận Thành Ký, 67 Phố Hàng Giấy, Hà Nội.

Sách này có gửi lại phủ Thống sứ, không ai được in lại.

MỤC THƯ
I. THƠ
1. Thơ bốn câu
    1. Ve người đá 2. Lưu tình 3. Tương tư 4. Thuận bút 5. Đi đêm đay bóng
2. Thơ tám câu
    1. Sự nghèo 2. Sự đời 3. Cô tây về già 4. Kiếp con quay
3. Thơ yết hậu
    1. Tự thuật 2. Tình tiền 3. Sư cụ 4. Gà thiến

II. HÁT
1. Sẩm
    1. Cô tây đen 2. Ôm cầm
2. Hề
    1. Con chim xanh 2. Ống dùng 3. Con sáo sậu
3. Điên
    1. Bài Sài Gòn 2. Bài Kinh
4. Phong
    Câu
5. Lý
    1. Bài cổ bản (nói về liệt đại anh hùng nước ta) 2. Bài Nam bằng (Tâm sự của một người đàn bà bị chồng bỏ)
6. Hát nói
    1. Chưa say 2. Say 3.…

 

I - Thơ

II - Hát

III - Đề

IV - Từ

V - Thù tiếp

VI - Hài hí

VII - Ngụ ngôn

VIII - Đưa thư