Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù - hát nói
Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 20:13, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/10/2009 08:09

Mưỡu:
Đêm xuân hoa những ngậm cười
Dưới đèn tươi tỉnh mặt người như hoa
Khi vui vui lấy kẻo già
Cơn men dốc cả giang hà chưa say

Nói:
Kim tịch thị hà tịch?
Bóng giăng thanh tịch mịch xế ngang mành
Lúc vui chơi cuộc rượu chửa tàn canh
Riêng nỡ cất chén tình toan hắt bỏ
Thánh hiền thân hậu do thiên cổ
Phong nguyệt thành trung thả nhất tiêu

Trót yêu hoa xin hãy gượng mà yêu
Ngồi hết nợ phong liu rồi sẽ tếch
Gửi bốn lạy: lạy bút, lạy nghiên, lạy đèn, lạy sách
Quá thương ai đàn phách nốt đêm nay
Nhân sinh ba vạn sáu nghìn ngày
Coi những tỉnh, lúc say nào có mấy
Được lúc gần say, say hẳn lấy
Say thời say, say vậy dễ mà điên
Tửu trung tự hữu thánh hiền


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918