Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 02:02

(Vì một người mừng hai bên cháu dì lấy nhau)

Cháu nay mới thành đôi: đôi cây xa cội liền cành, đuốc hoa một ngọn;

Cậu thấy cũng có một: một mối xe tơ kết tóc, chỉ hồng trăm năm.


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945