Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: yết hậu (4)

Đăng bởi karizebato vào 23/10/2009 05:23

Đa tiền mới đa tình,
Ít tiền, son phấn khinh.
Đi qua phố Hàng Giấy,
Trông nhiều cô cũng xinh:
Mần thinh!


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ hai, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918