Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Cận đại
Từ khoá: yết hậu (4)

Đăng bởi karizebato vào 24/10/2009 05:25

Gà thiến muốn đi tu
Chưa thuộc tiếng nam mô
Cửa Phật chắc không hẹp
Cho nhờ chỗ chóp bu
Cúc cu


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918