14/08/2022 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gà thiến

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 23/10/2009 05:25

 

Gà thiến muốn đi tu
Chưa thuộc tiếng nam mô
Cửa Phật chắc không hẹp
Cho nhờ chỗ chóp bu
Cúc cu
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Gà thiến