14/08/2022 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình tiền

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 23/10/2009 05:23

 

Đa tiền mới đa tình,
Ít tiền, son phấn khinh.
Đi qua phố Hàng Giấy[1],
Trông nhiều cô cũng xinh:
Mần thinh!
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ hai, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918
[1] Hàng Giấy ở Đồng Xuân, dưới gầm cầu sông Cái, xưa vốn là phố Bình Khang, các cô đầu danh ca hát cho các hào khách mới đến tụ hội ở đấy, sau mới dọn về cả ở Khâm Thiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Tình tiền