Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 02:05

(Vì mấy cô đầu ở Hải Phòng)

Ai đẻ mã ra xuân; xuân ấy đi, xuân khác về, năm nay năm ngoái xuân hơn kém?

Nhà lại sắp có khách; khách quen vào, khách lạ đến, năm ngoái năm nay khách vắng đông?


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945