Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 02:04

(Vì một người bạn ở Hải Phòng làm việc ở sở tầu thuỷ, mừng ông Hộ trưởng mới, còn mẹ)

Trong hộ có đàn anh, sóng gió đỡ đần ba mặt bể;

Làm con thế là hiếu, tuyết sương tươi tỉnh một cành huyên.


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945