Gió nam thổi xuống lò vôi,
Ai đồn với bạn ta có đôi để bạn buồn.
Dừng chân bước xuống ghe buôn,
Sóng bao nhiêu dợn, dạ anh buồn bấy nhiêu.
Cánh buồm thổi gió hiu hiu,
Buồm xiêu cũng mặc, tình yêu ta trọn niềm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001