Gió thổi lung tung,
Buồm chạy lang tang.
Bận mô bận này thiếp nhớ trông chàng,
Sao người bạn cũ đứng khóc thương một mình?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001