Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/09/2019 11:46

Thẩn thơ đứng gốc cây mai,
Bóng mình lại ngó bóng ai mình lầm.
Một chờ, hai đợi, ba trông,
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm!


Khảo dị:
Thẩn thơ đứng gốc cây mai,
Bóng tôi, tôi nghĩ, bóng ai, tôi lầm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975