Canh muống nấu với tương gừng,
Ai ơi ngon bữa xin đừng quên nhau.
Nắng mưa ruộng cạn đầm sâu,
Một năm tám lứa trồng rau cho mình.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002