Đìu hiu lặng lẽ hơi thu,
Bông lau phơi trắng, lá ngô rạng vàng.
Đêm khuya tưởng nhớ bạn vàng,
Nửa tình nửa cảnh dạ càng ngẩn ngơ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001